10 sposobów by zamieszkać w USA

mmmm

Większość z nas słyszała, chociaż raz w życiu powiedzenie: ,,American Dream”. Od setek lat ludzie z całego świata emigrują do Stanów. Kiedyś było to poszukiwanie nowych obszarów do życia, surowców, ucieczka przed prześladowaniem, czy wojną. Potem ludzie zaczęli szukać innej wolności, tej ekonomicznej. Zarobku szybkich pieniędzy i wygodnego życia. Dla  jednych był to tymczasowy ląd i po realizacji swoich finansowych celów wracali, natomiast drudzy wręcz przeciwnie – ,,ściągali” swoje całe rodziny do US i zaczynali nowy etap.

Teraz, gdy różnice w zarobkach nie są tak skrajnie różne, wciąż jednak nie brakuje chętnych. Czemu? Nie da się ukryć, że USA to piękny kraj, który warto choćby zwiedzić – miasta, natura i kultowe elementy amerykańskiej kultury pokazywane w wielu filmach, niezmiennie kuszą 😉 Poza tym wielu twierdzi, że to takie centrum świata pod względem politycznym, czy technologicznym. Jakiegokolwiek założenia by nie przyjąć to Stany mają całkiem sporo do zaoferowania.

Zatem, jak można się tam formalnie dostać?*

Jest bardzo długa lista sposobów, a co za tym idzie rodzajów wiz. Poniżej znajdziecie te najbardziej popularne, dostępne, choć nie gwarantuję, że wszystkie z nich są proste. Przyznaję, że trochę trzeba się postarać by tu zamieszkać 😉

kkmmk

1. Summer Camp – czyli program wymiany kulturowej trwający do 10 tyg. Polega na pracy na obozie letnim. W wolnym czasie możesz podróżować.

Typ wizy: J-1. Jest to tzw. ,,exchange visitor visa”

Wymagania: podstawowa znajomość angielskiego, status studenta (nie we wszystkich przypadkach)

Proces: formularz online, spotkanie z konsultantem, wniesienie opłaty, zebranie doc., otrzymanie info o Twoim miejscu pracy, proces wizowy, wylot

Warunki i możliwości: podjęcie pracy na koloniach letnich w wymiarze do 6 dni tygodniowo od 6 do 10h na dzień. Można wybrać program Counsellor – opieka nad dziećmi, Campower – pomoc w kolonijnej kuchni, piekarni czy sprzątanie na obozie. Istnieje także możliwość opieki nad osobami niepełnosprawnymi – program Special Needs Counsellor. W przypadku Campower potrzebny jes status studenta, a w pozostałych nie.

W ramach programu masz zapewniony nocleg, trzy posiłki dziennie, koszt lotu z PL, a także otrzymujesz kieszonkowe w wysokości około 1000$ (w zależności od rodzaju programu). Opcjonalnie można kupić samemu lot, a przy tym dostać wyższe kieszonkowe.

W czasie wolnym możesz zwiedzać USA.

Koszta:  opłaty dla agencji są na poziomie ok. 3 tys. zł + koszt wyrobienia wizy 160$

Przykład:   https://www.campamerica.pl 

 

2. Work and travel – to kolejny program wymiany kulturowej umożliwiający zamieszkanie w US od 12 tyg. do 4 mscy. Zazwyczaj jest to od około 25 maja do 25 września. Ten program umożliwia podjęcie pracy w różnych zawodach usługowych, a po jego zakończeniu można zwiedzać USA do 30 dni, lecz nie dłużej niż do 01 października.

Typ wizy: J-1.

Wymagania: 19-27 lat, status studenta, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej „intermediate”

Proces: formularz online, interview w agencji, zebranie doc., wniesienie opłaty, otrzymanie oferty pracy, zakup lotu, wyrobienie wizy, wylot

Warunki i możliwości: możliwość podjęcia pracy w kurortach, hotelach, restauracjach, czy parkach narodowych bądź rozrywki. Zagwarantowana jest praca w wymierze 35/40 godzin tygodniowo z częstą opcją wzięcia nadgodzin. Za wykonaną pracę otrzymamy co najmniej minimalną stawkę federalną, czyli 7,25$ za godzinę lub 2,17$ za godzinę, jeśli jest to praca z napiwkami.

Poza pracą w wolnym czasie można podróżować. A dodatkowo po programie mamy około msc na zwiedzanie, jeśli nie przekroczymy daty 1 października.

Koszta: opłaty są bardzo różne w zależności od agencji, lecz średnio jest to za aplikacje 900 zł + od 600 do 1000$ w zależności od długości wyjazdu + wiza 160$. Ponadto koszt lotu, utrzymania się na miejscu oraz opłaty za zakwaterowanie (średnio od 30 do 150$/tydzień). Zdarza się, że pracodawca opłaca nocleg i wyżywienie (szczególnie pracując w hotelach). Ponadto agencja może też kupić lot, ale wzrastają wtedy opłaty programowe.

Przykład:   http://www.tbw.pl/work-travel-usa/ 

 

3. Program Au Pair – program wymiany kulturowej obejmujący okres roku, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Zakłada on opiekę nad dziećmi w amerykańskiej rodzinie oraz wyrobieniu kredytów poprzez naukę na lokalnej uczelni.

Typ wizy: J-1.

Wymagania: wiek 18-26 lat, podstawowa znajomość języka angielskiego, udokumentowane przepracowanie 200h z dziećmi. Przeważnie wymagane jest również prawo jazdy.

Proces: formularz online wraz z listem oraz filmikiem do host family, interview w agencji, test osobowościowy, przygotowanie doc. i referencji, opłaty, match z rodzinką, proces wizowy, wylot.

Warunki i możliwości: podjęcie pracy, jako niania w wymiarze do 45h tygodniowo. Za wykonaną pracę otrzymujemy kieszonkowe min 195,75$ na tydzień, mamy 2 tygodnie urlopu, a także zapewniony nocleg i wyżywienie. Ponadto otrzymujemy dofinansowanie na naukę 500$ (należy wyrobić 6 kredytów, czyli około 80h nauki).

Podczas trwania programu możesz podróżować, a ponadto po jego zakończeniu masz dodatkowo 30 dni na zwiedzanie – tzw. travel month.

Przeważnie host family udostępnia Ci swoje auto do użytku w wolnym czasie oraz zapewnia telefon. Co więcej, wiele rodzin proponuje wspólne podróże, wakacje, wyjścia na mecze, kolacje itd

Koszta: opłaty dla agencji wraz z ubezpieczeniem to około 2-3 tys. zł + wiza 160$

Przykład:   https://www.aupair.aifs.pl/

vvvvv

4.  Program wymiany studenckiej  – oparty o umowę bilateralną polskiej uczelni z uczelnią amerykańską. Wyjazd ten umożliwia studiowanie w Stanach przez semestr, lub cały rok.

Typ wizy: J-1.

Wymagania: status studenta, b. dobra znajomość angielskiego poparta certyfikatem językowym, wysoka średnia ocen

Proces: formularz online, list motywacyjny, esej o planach naukowych, CV, certyfikat językowy, listy rekomendacyjne, interview, zakwalifikowanie do wyjazdu, wiza, wylot

Warunki i możliwości: możliwość otrzymania stypendium pokrywającego opłaty na amerykańskiej uczelni. Czasem stypendium obejmuje też lot do US, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie

Koszta:  w zależności od stypendium – przeważnie koszta lotu, zakwaterowania itd. + koszt wizy 160$

Przykład:   http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/?utm_source=Uczelnia&utm_medium=BWM&utm_campaign=Graduate%202019-20 

 

5.Praktyka zawodowa –  zapewnia odbycie praktyk bądź stażu na terenie US w okresie od 1 mca do 12-18 mscy.

Typ wizy: J-1.

Wymagania:

  1. Intership – student, 20-33 lat, min 2lata zaliczonych studiów, b. dobry poziom angielskiego
  2. Trainee – absolwent, 20-40 lat, doświadczenie zawodowe min. 5lat, lub 2 lata jeśli są związane z kierunkiem ukończonych studiów. Bardzo dobry poziom angielskiego.

Proces: formularz online, interview, plan praktyk, znalezienie praktykodawcy, opłaty, proces wizowy, wylot

Warunki i możliwości: odbycie praktyk, lub stażu w wybranej amerykańskiej firmie z możliwością otrzymania wypłaty za pracę. Po zakończeniu praktyk możesz podróżować do 30 dni.

Koszta: opłaty to około 900 zł za aplikacje + 1000 do 3 tys. $ w zależności od wybranych praktyk i ich czasu. Dodatkowo koszty wizy. Ponadto 1500$, jeśli chcemy uzyskać pomoc w znalezieniu praktyk. Należy także uwzględnić, że lot i zakwaterowanie są we własnym zakresie.

Co ważne : praktyki mogą być płatne bądź nie (zarobki na poziomie około 1-3 tys. $ na msc). W przypadku bezpłatnej praktyki, należy także wykazać, że posiada się na rachunku bankowym ok. 800$ x liczba miesięcy, które będziemy w Stanach.

Przykład:   http://stany.pl/pl/praktyki-w-usa.html

 

6. Studia – wyjazd w celach edukacyjnych na studia licencjackie lub magisterskie. W przypadku licencjatu jest to czas od 2 do 5 lat w zależności od przyznanej wizy, a magisterki – 2 lata.

Typ wizy: wiza F1.

Wymagania: spełnienie wymagań danej uczelni w US, często egzamin wstępny, lub językowy; wykazanie środków na utrzymanie i opłacenie uczelni w Stanach, lub dokumentów z związanych ze sponsorowaniem przez inną osobę

Proces: wybranie danej uczelni, dostarczenie wszystkich wymaganych do niej doc., egzaminy, proces wizowy, wylot

Warunki i możliwości:  przebywanie w US przez okres studiów oraz otrzymanie stopnia licencjata, lub magistra. Można też dostać wizę na 5 lat, gdzie po 4 latach licencjatu jest opcja pracy przez rok, lecz wyłącznie w kierunku zbieżnym ze skończoną uczelnią.

Co więcej, kiedy zostanie się włączonym do grona studentów  ‚full-time’ (12 kredytów) to można ubiegać się o pracę na terenie kampusu w wymiarze do 20 godzin tygodniowo (w okresie semestru nauki). Natomiast podczas wakacji można pracować tam cały etat. Oczywiście praca poza kampusem jest nielegalna.

Sporo osób wybiera community college (6-12 tys. $), który jest tańszy od university (15 tys. $ i więcej). Ponadto stara się o stypendium np. za dobre stopnie. Popularny jest także transfer z cc do university po 2 latach by mieć później dyplom z lepszej uczelni.

Osoby po licencjacie w PL mogą także nostryfikować dyplom. Bywa, że trzeba dorobić kredyty by otrzymać pierwszy stopień i zacząć magisterkę. Wszystko zależy od konkretnego stanu i uczelni, jak potraktuje Twoje papiery z Polski (do sprawdzenia 😉 ).

Koszta: koszt tłumaczeń doc.+ koszta czesnych 10 tys. $ i w górę + utrzymania się w US+ opłata za wizę itd

Przykład:  http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-typefandm.asp

lllll

7. Wiza turystyczna – uprawnia do czasowego pobytu w USA o charakterze rekreacyjnym na okres zazwyczaj do 6 mscy.

Typ wizy: wiza B2.

Wymagania: posiadanie środków finansowych na pokrycie wydatków w USA; posiadanie silnych więzi w kraju zamieszkania (rodzinnych, społecznych, czy finansowych), gwarantujących powrót po wizycie w Stanach

Proces: formularz online, opłata, zebranie doc., proces wizowy, wylot

Warunki i możliwości: możliwość podróżowania po Stanach w okresie na który przyznana jest wiza. Często promesa wizowa jest wydawana na 10 lat, aczkolwiek ciągiem w US można przebywać do pół roku, po czym należy je opuścić i ewentualnie ponownie można do nich przylecieć.

Koszta: koszt wizy to 160$ + wszelkie koszta związane z lotem i utrzymaniem się w US

Przykład:   https://www.turysta.org/wiza-turystyczna-do-usa-krok-po-kroku/

WAŻNE! : 

Przy wizie turystycznej nie można podjąć Legalnej pracy w USA!!

W przypadku wymiany kulturowej można jedynie pracować u pracodawcy, z którym mamy kontrakt przez agencje, która organizuje nam wyjazd (tzn. nie możemy na miejscu zmienić wykonywanego zawodu).

Natomiast podczas studiów dozwolone jest tylko pół etatu na kampusie.

 

8. Program Loterii Wizowej DV co roku w drodze losowania wydawane jest 50 000 green card na pobyt stały w Stanach.

Typ wizy: Green card

Wymagania:  uczestnik loterii musi pochodzić z kraju kwalifikującego do udziału w loterii. Każdy uczestnik musi spełniać wymagania programu DV pod względem wykształcenia, lub kwalifikacji zawodowych.

Proces: aplikacja online, sprawdzenie statusu, a jeśli Cię wylosują do przyznania GC to dostarczasz potrzebne  dokumenty (w tym badania lekarskie, doc. finansowe itd.) wizyta w ambasadzie i przyznanie GC.

Warunki i możliwości:  zielona karta uprawnia do przebywania i podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Osoba posiadająca Green Card otrzymuje pomoc i opiekę medyczną, oświatową oraz szereg innych świadczeń. Otrzymanie Green Card uprawnia także do ubiegania się o obywatelstwo amerykańskie – po 5 latach od posiadania zielonej karty, lub po 3 latach, jeśli nasz współmałżonek jest obywatelem amerykańskim).

Koszta: sama aplikacja online jest darmowa, jednak już po wylosowaniu pojawia się opłata za rozpatrzenie wniosku 330$ (wcześniej doc., szczepienia) + opłata imigracyjna płatna po otrzymaniu wizy 165$. Przed samym wylotem to już średnio około 2600 zł za osobę . Potem dodatkowo: lot + na miejscu wynająć mieszkanie, kupić auto, ubezpieczenie itd.

Uwagi:  Ponad 12-miesięczna nieobecność w USA stałego rezydenta naraża go na utratę zielonej karty oraz przerywa ciągłość pobytu potrzebną do uzyskania obywatelstwa. Jeżeli planujesz długi pobyt za granicą, to postaraj się o tzw. biały paszport (travel document).

Przykład:   https://www.dvlottery.state.gov/ + instrukcja https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2019-Instructions-Translations/DV-2019-POLISH.pdf

20141007_163344

9. Sponsorowana wiza pracownicza – umożliwia legalną pracę na terenie USA w określonym czasie

Typ wizy: wizy H – na pracę tymczasową w US, lub wizy L – dla pracowników międzynarodowych firm tymczasowo oddelegowanych do oddziału macierzystego bądź filii swojej firmy w USA

(inne typy wiz pracowniczych, tutaj:  https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/okresowe-zatrudnienie/ )

Wymagania:

a) Wizy H – znalezienie pracodawcy, który będzie sponsorował naszą wizę:

  • Wiza H-1B: specjalistyczne wykształcenie, doświadczenie zawodowe
  • Wiza H-2praca tymczasowa, lub sezonowa w zawodzie, na który istnieje w USA zwiększone

b) Wiza L – do ubiegania się o wizę kwalifikują się osoby na stanowisku kierowniczym, lub wymagającym specjalistycznej wiedzy. Osoby te muszą udokumentować, że były zatrudnione w danej firmie poza USA w sposób nieprzerwany przez przynajmniej rok, a praca ta miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat.

Proces:

a) Wizy H – znalezienie odpowiedniego pracodawcy, który złoży w Ministerstwie Pracy podanie (Labor Condition Application) przedstawiające warunki umowy i zatrudnienia. Po czym następuje złożenie petycji na formularzu I-129H w Urzędzie Imigracyjnym właściwym dla miejsca zatrudnienia. Proces wizowy, wylot.

b) Wiza L- zatrudnienie w amerykańskie filii, czy oddziale macierzystym na terenie USA, powinno być uprzednio zatwierdzone przez Urząd Imigracyjny w Stanach na podstawie petycji złożonej przez pracodawcę na formularzu I-129 L w lokalnym biurze właściwym dla miejsca zatrudnia. Proces wizowy, wylot.

Warunki i możliwości: legalna tymczasowa praca na terenie Stanów na określony okres czasu

Koszta: opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego 190$ + opłata w ambasadzie 500$ za Fraud Prevention i Detection Fee + koszta związane z gromadzeniem doc., badaniami itd + oczywiście lot, zakwaterowanie itd. (no chyba, że trafi się pracodawca, który i w tym nam pomoże)

Uwagi: Musimy pamiętać, że prawo imigracyjne nakłada roczny limit wiz pracowniczych, które mogą być wydane w ciągu każdego roku fiskalnego.

Przykład: http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-typework.asp

 

10. Małżeństwo z obywatelem USA – pozwala na uzyskanie green card, a następnie obywatelstwa.

Typ wizy: Green card, a z czasem można uzyskać obywatelstwo

Wymagania: legalny ślub z obywatelem Stanów, potwierdzony dowodami o Waszym związku.

Proces: aplikacja online o gc, wizyta u lekarza, zebranie wymaganych doc. i dowodów, że małżeństwo zostało zawarte z miłości, a nie dla zielonej karty (zdjęcia, rachunki, korespondencja), a następnie złożenie odcisków palców (do 1 mscy od aplikacji), wyrobienie pozwolenia o pracę (do 3 mscy przyznają), interview i przyznanie gc na 2 lata

Warunki i możliwości: można tu zamieszkać na stałe, uczyć się pracować itd. Dodatkowo otrzymać pełne prawa i obowiązki w stosunku do US po uzyskaniu obywatelstwa.

Po 3 latach od otrzymania zielonej karty można zdawać egzamin na obywatelstwo (100 pytań do wykucia, trzeba odpowiedzieć na 6 z 10).

Koszta: opłata aplikacyjna około 1070$ + koszta badań i innych doc.

Przykład:  http://www.againamerica.com/pl/2015/04/25/aplikowanie-o-zielona-karte-po-slubie-z/

 

*Informacje zebrałam na bazie swoich rocznych doświadczeń w US, moich znajomych tu mieszkających, a także Internetu od stron rządowych, programów wymiany, blogów czy grup tematycznych dla osób, które chcą zamieszkać w Stanach bądź już tu mieszkają. Informacje stanowią jedynie podstawę do przemyśleń nad wyborem wizy. Po szczegółowe info o procesie aplikacyjnym, dokładne koszta, prawa, obowiązki, czy wymagane dokumenty najlepiej skierować się na stronę ambasady!

 

Polecam również zajrzeć tutaj:

 

mkmmkmmmmllll

Na koniec powiem Wam szczerze, że Stany nie są krajem idealnym, jak to są często przedstawiane w mediach. Na starcie wcale nie będzie łatwo. Formalności, inna kultura, styl życia, poznanie ludzi i zadomowienie się.. Niemniej, jeśli właśnie tego pragniesz i jesteś zdeterminowany by zwiedzić ten kraj, pomieszkać tu jakiś dłuższy okres czasu, lub podjąć studia, czy pracę to Próbuj! Myślę, że naprawdę Warto 🙂 Może to nie będzie typowa sielanka i filmowy ,,American Dream”, lecz naprawdę możesz tu odnaleźć swoje miejsce  na świecie ❤ Trzymam kciuki ! :*

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s